80 Km Krengerup rundt

100 Km Fynrundt

68 Km gravel Langesø

30 Km Odense Å øst gravel

41 Km Vejle Fjord Nord Gravel

55 Km Sydvest Gravel

51 Km Gravel Øst Sydøst

52 Km Gravel Odense rundt

52 KmGravel Langesø Nord

CMO Vintergravel

55 Km gravel Enebærodde

127 Km Vestfyn

50 Km Glisholm Kappendrup Højby

64 Km Kerteminde

Gravel Odense Å Elmelund

60 Km gravel Odense Rundt

82 Km Svanninge Bakker start i Svendborg

40 Km Langesø rundt

54 Km Tommerup

54 Km Morud

51 Km Vejle Allested

55 Km Dallund rundt

49 Km Fraugde Nonnebo

49 Km Beldringe Fjorden