Sikkerhed, ansvar og samvær er væsentlige værdier i CMO, som vi alle skal være med til at værne om.

Det betyder, at når vi kører på vejene eller i skoven for den sags skyld, så tager vi hensyn til andre, ligesom vi forventer,  at andre tager hensyn til os.

Her følger i hovedpunkter nogle retningslinier og regler for kørsel i CMO:

– Der køres efter færdselsloven – og ALTID i højre side af vejen!!

– Hjelm er påbudt.

– Det er vores alles ansvar, at der køres sikkert, og at vi viser hensyn over for andre trafikanter.

– Der er altid en ”kaptajn” i hver gruppe, der holder tal på, at alle er med, og sørger for at der holdes opsamling undervejs. Hvis nogen drejer fra på ruten, gives der besked til kaptajnen.

– Der er opsamling efter bakker og efter skiltespurter i alle grupper.

– Vi kører med rulleskift, hvor den højre makker i det førende par mindsker tempoet en smule, hvorefter den venstre makker trækker til højre og dermed giver plads til, at en ny makker kan trække frem i forreste linje. På den måde har man altid to føringer i træk (med forskellige makkere), og vi kommer aldrig til at køre mere end to mand ved siden af hinanden.

– Alle opfordres til at se kritisk på sig selv, når der vælges gruppe. Holder du altid og venter i lang tid ved opsamling,

bliver der altid råbt ”hold igen” når du fører, og laver du gang på gang hul – så skift til en hurtigere gruppe. Er det altid dig, de andre venter på eller magter du ikke at tage del i føringerne – så skift til en langsommere. Jo mere homogen og jævnbyrdig en gruppe er,  jo mere får den enkelte ud af træningen.

– Hjælp nye og urutinerede til at køre sikkert i feltet. Gør på en pæn måde
opmærksom på hvis andre kører uhensigtsmæssigt – det skyldes ofte manglende rutine.

– Når vi kører fælles (bl.a. om søndagen) er det de svageste, der sætter tempoet. De stærke må selvfølgeligt gerne sidde forrest i vinden – men kun hvis de evner at køre langsommere, end de er vant til. De der har svært ved at følge med, bør tidligt på turen melde ud, at der er problemer, så de kan få læ.

– Man er altid velkommen til at køre med i en langsommere eller hurtigere gruppe end sædvanligt – kører man i en langsommere gruppe er det på gruppens præmisser.

– Kommunikation er også vigtig for sikkerheden. Hvis der er forhindringer forude, biler, gående, heller, huller, sten, grus, cyklister, løbere eller andet, råbes der op og gives tegn. Det samme gælder, hvis der kommer biler bagfra. Også her skal der råbes op gennem feltet, så alle hører det.

– Adfærd i gruppen har også afgørende betydning. På smalle veje eller meget trafikerede steder eller i andre sammenhænge hvor kaptajnen eller en anden i gruppen finder det nødvendigt, at vi  kører på linje (en-og-en) bliver det meldt ud og gruppens medlemmer retter hurtigt ind.